Høvik verk skole er valglokale for Høvik verk valgkrets på valgdagen 11. september.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Fjordveien 76, 1363 Høvik

Åpningstid på valgdagen 11. september er kl. 9.00-21.00. 

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Typiske legitimasjonspapirer vil være bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra stemmemottaker.

Digitalt valgkort

Det å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører, men du kan stemme i alle valglokalene i Bærum på valgdagen. 

Du kan stemme selv om du ikke har med valgkort. Dersom du tar med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Parkering 

Hvis du har mulighet, la bilen stå på valgdagen. Dette av hensyn til køer og kommunens miljøprofil.

Hvis du trenger å bruke bil så er det gratis parkering for velgere i opp til en time ved alle valglokaler. 

Ved hvert valglokale er det også reservert plass for velgere som må benytte bil på grunn av funksjonsnedsettelse. 

Trenger du hjelp for å komme deg til et valglokale?

Bærum Frivilligsentral har frivillige sjåfører som kan bistå med transport til valglokale på valgdagen.

Ta kontakt på telefon 979 49 356 mellom 09.00 og 15.00 dersom ønsker å benytte deg av dette tilbudet.