Her finner du alt om tidligstemming, forhåndsstemmeperioden, stemme i utlandet, ambulerende stemmegivning, valglokaler og valgdagen.

Forhåndsstemming 

Fra torsdag 10. august til fredag 8. september kan du avgi forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottakene. 

  • Bekkestua bibliotek
  • Bærum rådhus i Sandvika
  • Eiksmarka senter
  • Fornebu S 
  • Handelsstedet Bærums verk 
  • Rykkinn senter 
  • Vøyenenga senter

Tidligstemmegivning

Perioden for tidligstemming er mandag 3. juli til og med onsdag 9. august, dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen.

I Bærum kan du tidligstemme på Bekkestua bibliotek eller i Bærum rådhus.

Valgdagen 

På valgdagen mandag 11. september er åpningstiden for valglokalene i Bærum kl. 9-21. 

Husk at du må forhåndsstemme hvis du ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen 11. september.

Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til fredag 8. september. Sjekk hvor og når du kan stemme på den enkelte kommunes nettside.

Din forhåndsstemme blir sendt til hjemkommunen din i posten, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen tirsdag 12. september.

Her finner du oversikt over forhåndsstemmemottakene i Bærum.

Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon!

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 21. august til 8. september. Det er kun én dags stemmegivning på den enkelte institusjon.

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter, uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og alle andre velgere avgi forhåndsstemme.

  • Oversikt over tid og sted for stemmegivningen ved de ulike institusjonene vil bli lagt ut her. I tillegg vil det bli gitt informasjon ved den enkelte institusjon. 

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Søknaden skal fortrinnsvis være skriftlig. Du kan benytte søknadsskjema som vil bli lagt ut på kommunens nettside eller du kan du sende en egen søknad som skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon og årsak.

  • Søknadsskjema og kontaktinformasjon vil du finne her (informasjon kommer). 

Frist for å søke er onsdag 6. september. Søknaden kan sendes til Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Når kommunen har mottatt søknaden, vil det bli avtalt et tidspunkt hvor stemmemottakere fra kommunen vil komme hjem til deg for å motta din forhåndsstemme der.

Husk å stemme tidlig hvis du skal stemme i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet finner du på valg.no. 

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Brevstemme

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Les mer om hvordan du går frem for å stemme ved brevpost på valg.no

Når du har fulgt oppskriften for brevstemme kan ferdig konvolutt sendes til: 

Valgstyret i Bærum kommune
Politisk sekretariat
PB 700
1304 Sandvika
Norge

Valgkrets og valglokaler

Valgkrets Valglokale adresse
Bekkestua Bekkestua bibliotek Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Eiksmarka   Eiksmarka skole Niels Leuchsvei 56, Eiksmarka
Grav   Grav skole Hosleveien 24, Jar
Jar   Jar skole Storengveien 2/4, 1358 Jar
Hosle   Hosle skole Bispeveien 73, Hosle
Høvik   Høvik skole Gamle Drammensvei 119, Høvik
Høvik verk   Høvik verk skole Fjordveien 76, 1363 Høvik
Jong   Jong skole Jongssvingen 5, Sandvika
Kolsås   Bærum idrettspark Hauger Skolevei 36, 1351 Rud
Lesterud og Bærums verk   Mølladammen skole Lommedalsveien 239, Lommedalen
Lommedalen   Lommedalen skole Gamleveien 132, Lommedalen
Lysaker og Stabekk   Stabekk videregående skole Gamle Drammensvei 15, Stabekk
Løkeberg   Løkeberg skole Bærumsveien 340, Haslum
Rykkinn   Rykkinn skole, forsamlingssalen Leirdueveien 74, Rykkinn
Sandvika  Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, Sandvika
Skui   Skui skole Ringeriksveien 242, Skui
Snarøya   Hundsund idrettshall Snarøyveien 81, Fornebu
Tanum  Combihallen, Bjørnegård Nedre Åsvei 35, 1341 Slependen
Åpningstider
mandag 11. september kl. 09.00 til kl. 21.00