Fra 10. august til 8. september kan du avgi forhåndsstemme i Bærum rådhus i Sandvika.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Rådhustorget 2, Sandvika

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Typiske legitimasjonspapirer vil være bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra stemmemottaker.

Digitalt valgkort

Det å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører, men du kan stemme i alle valglokalene i Bærum på valgdagen. 

Du kan stemme selv om du ikke har med valgkort. Dersom du tar med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Tidligstemmemottak

I Bærum rådhus i Sandvika er det tidlig forhåndsstemming, mandag til fredag kl. 8.00-16.00, fra 3. juli til og med onsdag 9. august. Du kan avgi stemme fra mandag 3. juli dersom du ikke har mulighet til å avgi stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming, og heller ikke på valgdagen.

Vi oppfordrer studenter med studiested utenfor Bærum kommune til å benytte seg av denne muligheten dersom de ikke kan forhåndsstemme ved sitt studiested. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, kun legitimasjon. 

Åpningstider forhåndsstemmemottak

 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
torsdag til fredag 10. til 11. august kl. 08.00-20.00
lørdager 12. august til 2.september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 14. august til 8. september kl. 08.00-20.00
søndag 27. august kl. 10.00-18.00 NB! kun Bærum rådhus i Sandvika
Sted:Bærum rådhus og Bærum bibliotek