Hjernen er en muskel som må trenes og utfordres for å ikke bli slapp. En aktiv hjerne er en sunn hjerne.

Læring endrer hjernen! Hver gang du lærer noe nytt dannes nye koblinger. I tillegg gir ny kunnskap nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Du trenger ikke å lære deg noe helt nytt. Ta utgangspunkt i noe du liker å gjøre, og bygg på det.

Tips og inspirasjon

Fornebu senioruniversitet

Formålet er å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende. Forelesningene finner sted på Fornebupiloten (Fornebu S).

Lenke til Fornebu senioruniversitet.

Seniornett Bærum

Formålet er å:

  • Arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av digitale verktøy og tjenester, for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet.
  • Arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring, støtte og veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.

Seniornett Bærum tilbyr en til en-veiledning, temaveiledninger, temagrupper og datahjelp over telefon. 

Lenke til Seniornett

Senior Norge Asker og Bærum

Senior Norge er en landsomfattende, demokratisk styrt organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov.

Senior Norge Asker og Bærum – Din stemme i samfunnet!

Bærum husflidsforening

Foreningens formål er å fremme god, norsk husflid — kulturelt, sosialt og økonomisk. Samtidig vil vi ivareta våre gamle husflidstradisjoner gjennom tidsmessig og god husflid.

Bærum Husflidsforening er en aktiv forening som ivaretar tradisjonene gjennom kurs, studieringer, møtevirksomhet, utstillinger, demonstrasjoner og studieturer.

Lenke til Bærum husflidsforening.

Bærum Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelagets visjon er en møteplass for aktive kvinner. Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Lenke til Bærum Bygdekvinnelag.

Seniorfilm - Norsk internasjonal filmfestival for seniorer (NIFFS)

Verdens største filmfestival for seniorer! Norsk Internasjonal filmfestival for Seniorer har som mål å inspirere seniorer over det ganske land, gjennom film, foredrag, festivaluken ute i byene, på kjøpesentre og kafeer.

Bærum viseklubb

Bærum viseklubb har som formål å skape et miljø for venner av den gode vise og oppmuntre medlemmene til å fremføre viser, eventuelt også lyrikk eller små prosa­stykker ‒ både i klubben og i miljøer utenfor klubben.

Lenke til mer informasjon om Bærum Viseklubb (http://www.treinvest.no/)

Inspirasjon fra planleggelitt.no

Les mer på planleggelitt.no - en nettside fra Aldersvennlig Norge.