Hjernen er en muskel som må trenes og utfordres for å ikke bli slapp. En aktiv hjerne er en sunn hjerne.

Læring endrer hjernen! Hver gang du lærer noe nytt dannes nye koblinger. I tillegg gir ny kunnskap nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Du trenger ikke å lære deg noe helt nytt. Ta utgangspunkt i noe du liker å gjøre, og bygg på det.

Tips og inspirasjon

Les mer på planleggelitt.no - en nettside fra Aldersvennlig Norge.