Du kan engasjere deg i alt fra humanitært arbeid, idrett, kultur og lokalmiljøet. 

Tenk på om det er noe du er god på? Kanskje er det noe du har lyst til å lære, eller kanskje lære bort? Ta initiativ til å gjøre noe på egenhånd, og inviter med deg flere!

Bruk kontaktene og nettverket ditt der du bor for å finne ut om noen trenger din tid og dine ressurser. Kan du hjelpe noen travle foreldre med kjøring til og fra barnas aktiviteter? Har idrettslaget, grendelaget eller velforeningen noen oppgaver som passer for deg? 

La deg inspirere

Det er mye flott og mangfoldig frivillighet i Bærum - la deg inspirere!

La deg inspirere på nettsiden til Aldersvennlig samfunn.