Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i Norge og er en del av mange festlige anledninger, måltider og sosialt samvær.

Alkohol er for mange en nytelse og glede. Samtidig forårsaker alkohol betydelige folkehelseproblemer.

Folkehelseundersøkelsen i Viken viser at andel som drikker alkohol to ganger i uken eller oftere i Bærum ligger betydelig over fylkesgjennomsnittet i Viken. Hyppig bruk av alkohol, gjelder alle aldersgrupper og øker med utdanning og alder. Bærum kommunes folkehelseoversikt 2023- 2027, redegjør nærmere for befolkningens helsevaner, herunder alkoholvaner.

Dagens eldre drikker mer alkohol enn tidligere generasjoner. Blant eldre har alkoholkonsumet stabilisert seg på et høyt nivå sammenlignet med tidligere generasjoner. Det er flere eldre som drikker, og de som drikker har et høyere konsum.
Eldre mennesker tåler mindre alkohol før de blir syke eller skader seg. Mer om konsekvensene av dette kan du lese her.