Realkompetansevurdering

Informasjon om realkompetansevurdering for voksne uten fullført norsk grunnskole.

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter som en person har skaffet seg gjennom utdanning, arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på andre måter.

Enkelte voksne har ikke fullført ni årstrinn i grunnskole. Andre har gjennomført niårig grunnskole, men mangler dokumenter som bekrefter dette. En voksen som mangler dokumentert niårig grunnskoleopplæring, kan få vurdert sin realkompetanse.

En voksen med realkompetanse som tilsvarer kompetanse ved grunnskolens tiende årstrinn i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, får rett til videregående opplæring.

Realkompetansevurdering tilbys i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Oversikt over kompetansemålene for tiende årstrinn finnes på nettsiden http://www.udir.no/

Kandidater til realkompetansevurdering må delta i:

  • kartlegging gjennom samtale ved Voksenopplæringssenteret
  • egenvurdering hvor kandidaten selv vurderer sin kompetanse i aktuelle fag

Skjemaene for egenvurdering kan lastes ned her:

NorskSamfunnsfagMatematikkNaturfag
English. Skjemaene fylles ut og returneres til Voksenopplæringssenteret innen fastsatt frist. 

Realkompetansevurdering ved Voksenopplæringssenteret avdeling grunnskolen 

Vurderingen gjennomføres i samtale med fagperson. I fagene norsk og engelsk skriver kandidaten også skrive en tekst.

Kandidater som oppnår godkjent realkompetanse i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag vil få vitnemål fra grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring.

Kandidater som oppnår godkjent realkompetanse i enkeltfag, vil få kompetansebevis fra grunnskoleopplæring. Kompetansebeviset gir ikke rett til videregående opplæring.

Oppmelding til privatisteksamen i grunnskolefag, trykk her.

Søknad realkompetansevurdering

Våre tilbud

Voksenopplæringssenteret