​​Tertialrapport 1-2023 gir status for den samlede økonomiske utviklingen i kommunen per 30. april, prognoser for året som helhet og forslag til endringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet.

Tertialrapport 1-2023