​​Tertialrapportene gir status for den samlede økonomiske utviklingen i kommunen, prognoser for året og forslag til endringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet.