Årsrapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, resultater i forhold til fastsatte mål for tjenestene, oppfølging av tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, nøkkeltall for tjenesteyting og økonomi, og andre forhold.

Årsrapport 2023

Tertialrapport 2023

Tertial- og årsrapport 2022

Årsrapport 2021