Satser på forskning.

Rådmannen foreslår 10 millioner kroner årlig til et forsknings- og innovasjonsfond. Fondet skal bidra til å bygge kontakt og samarbeid mellom kommunen og eksterne kunnskaps- og forskningsmiljøer, hvor også næringslivet vil være naturlige samarbeidspartnere.

– De langsiktige velferdsutfordringene har vil kreve ny kunnskap. Systematisk samarbeid med eksterne aktører vil styrke Bærum kommune i møtet med fremtiden, sier rådmann Erik Kjeldstadli.  

– Innovasjon er et viktig formål for fondet. Det meste av innovasjonsarbeidet i kommunen kan og bør foregå innenfor de ordinære driftsrammene, men i noen tilfeller kan det være behov for «det lille ekstra» for å løfte de større prosjekter, sier leder for Strategi og utvikling Christian Skattum.