I 2018 økte antallet innbyggere med 1 387 (1,1 prosent) og per 1. januar 2019 hadde Bærum en befolkning på 126 841 innbyggere.

Figur viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2018

Boligbygging i Bærum

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. Kommunen legger vekt på å styre framtidig utbygging til knutepunkter og sentrumsområder langs eksisterende banestrekninger for å kunne redusere behovet for transport med privatbil.

De viktigste utbyggingsområdene i Bærum er Sandvika, Fornebu og bybåndet (de deler av byggesonen som ligger innenfor gangavstand til tog- og metrobanestasjoner). I 2018 ble det ferdigstilt 639 boliger i Bærum. 417 boliger, eller 65 prosent av boligene, ble bygget innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning.

Cirka 73 prosent av boligene som ble bygget i 2018 var blokkleiligheter.

Tabell viser boligproduksjon for årene 2006–2018