Slik er planen for riving av bygget

Utførende entreprenør

Øst-Riv AS gjennomfører innvendig riving og riving av av fasadene. Bygget skal strippes ned til bærekonstruksjonene. 

Tidsperiode

 • Rivearbeidene vil pågå frem til 1. oktober.
 • Fra midten av juni vil utvendige fasader bli revet. Dette kan medføre noe støy. 
 • Fasaden mot Arnold Haukelands plass rives først. Dette skjer frem til fellesferien (t.o.m. uke 28). Deretter rives fasadene mot E18, og til slutt fasaden mot elven. 
 • I fellesferien, uke, 29, 30 og 31, vil det bli noe redusert aktivitet, og riving vil hovedsakelig foregå innendørs. Det vil imidlertid bli noe aktivitet på fasadene, hovedsakelig inne i borggården (den gamle kantinen). 
 • I juli og august vil det bli riving av betongkonstruksjoner i bygget og på taket. 

Arbeidstid og tiltak for å redusere støy etc.

Arbeidstid med støyende arbeider vil aktiviteten forgå i tidsrommet fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag. Noe arbeider kan forekomme utenfor dette tidsrommet.

Det legges ut støydempende matter rundt bygget der fasaden rives. I tillegg plasseres containere utenfor rivesonen som vern mot gaten.  

Klager

Det har kommet inn to klager siden arbeidet startet. Dette tar vi på alvor og setter inn tiltak for å redusere ulempene rivingen medfører. 

 • Støv fra byggeplassen
  • Tiltak som er gjort for å hindre støvspredning er at det er montert to vanntåkemaskiner ved åpningen i bygningene. Når støv treffer vanntåke så faller støvet raskere til bakken.
 • Støy fra containere når de ble flyttet
  • Tiltak som er gjort for å redusere støy er å smøre opp hjulene under containerne med fettpresse og be om at containere som kan smøres benyttes på denne byggeplassen. Det kan fortsatt forekomme at noen containere kommer til byggeplassen som ikke kan smøres, men det er unntaket.

Byggekamera og støymåler

Det er satt opp byggekamera som viser fremdriften i arbeidet, samt støymåler, slik at vi kan følge med på støynivået fra bygget og rivearbeidene og belastningen det medfører.  

Du kan følge dagsferske bilder fra riveprosessen her.