Ombyggingen av Kommunegården blir utsatt et drøyt halvår fordi det må gjennomføres en planprosess.

Dette skal sikre åpenhet og medvirkning, både fordi bygningsmassen øker mye i omfang fra 25 – 30 000 kvadratmeter og fordi enkelte har tatt til orde for bevaring av fasaden. Dette betyr at parkeringskjelleren under kommunegården fortsatt være åpen.

Kommunen skal først behandle forslag om å endre reguleringsplanen, og deretter behandle byggesaken i tråd til den endrede reguleringsplanen, en prosess som kan ta et drøyt halvårs tid.

Planprosessen gir alle mulighet for å komme med innspill forut for og under reguleringssaken. Planprosessen er nylig kunngjort og saken vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Dette sikrer allmennhetens tilgang til relevante dokumenter og adgangen til å gi innspill. Plansaken vil også bli sendt på høring til alle relevante instanser slik loven forutsetter. Etter vedtak i plansaken vil søknad om rammetillatelse bli behandlet, også dette vil skje i henhold til lovens bestemmelser om varsling og medvirkning i byggesaker.