Onsdag 12. januar ble forprosjekt-kontrakten for nye Emma Hjorth barneskole signert.

Forprosjektet varer frem til juni, og en endelig politisk beslutning for gjennomføring av prosjektet forventes til sommeren.

Emma Hjorth barneskole skal gå fra 2 paralleller til 3 paralleller, og skolen får dermed en kapasitet på 600 elever og 80 medarbeidere. Samtidig skal det bygges en flerbrukshall med basketballbane. Skoleområdet skal formes på en måte som bidrar til trivsel og læring for elevene, samt gode arbeidsplasser og et godt faglig miljø for medarbeidere.

­- Skolen kan også bli et samlingspunkt. Uteområdet blir oppgradert og blant annet forsamlingssal med serveringskjøkken, musikkrom, mediatek, øvingsrom og flerbrukshall blir tilrettelagt for bruk av etter skoletid, sier tjenesteleder for Byggherre i Bærum kommune Eiendom Jørgen Molvig.

Klimaklok standard

I tråd med kommunens klimaklok-satsing, blir nybyggene bygget med passivhusstandard. I tillegg blir det gjennomført flere energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg, blant annet utskifting til LED-belysning og utskifting av ventilasjonsaggregater. Det etableres også en lokal fornybar energiforsyning for varme gjennom energibrønner.

Totalentreprenør er Backe Stor-Oslo AS.

- Vi ønsker å sikre de beste løsningene for å ivareta elever, medarbeidere og naboer. Vi er også glade for at vi får utnyttet entreprenørens erfaring tidlig i planleggingen for å sikre en effektiv byggeplass og løsninger som gir en effektiv skolehverdag, sier Molvig.