Kort forklart om direktørgruppene i Bærum kommune.

Direktørområde Oppvekst består av:

 • Barnehage vest
 • Barnehage øst
 • Kompetanse og forvaltning
 • Skole utvikling
 • Skole 1
 • Skole 2
 • Barn, unge og familietjenester
 • Barnevern

Direktørområde Aldring og mestring består av:

 • Hjemmebaserte tjenester
 • Sykehjem
 • Forebygging og mestring

Direktørområde Helse og velferd består av:

 • NAV, arbeid og inkludering
 • Helse
 • Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid
 • Psykisk helse og rus

Direktørområde Samfunns- og byutvikling består av:

 • Plan- og bygningstjenesten
 • Kultur

Direktørområde Bymiljø, eiendom og utbygging består av:

 • Miljøteknisk
 • Eiendom

Direktørområde Organisasjon, styring og utvikling består av:

 • HR og interne tjenester
 • Utvikling og digitalisering
 • Økonomi og styring