Hva er beboeres og pårørendes behov?

 • Hensikten med innsiktsfasen er å bygge et solid fundament som viser behovene for de direkte berørte. Vi trenger å få innsikt i personer med demens og de pårørende sine behov.
 • I den videre utviklingen av livet i landsbyen vil denne innsikten være førende og ligge til grunn for det videre arbeidet.

Hva gjorde vi?

Samtaler

 • Vi gjennomførte samtaler med personer med demens og pårørende.
 • Vi hadde samtaler med personer som var i en tidlig fase av sykdommen og som fortsatt bodde hjemme. Ansatte som kjente beboerne gjennomførte samtaler med 15 personer etter en stikkordsmessig mal. Dette var ikke et intervju om hva de ønsket seg i demenslandsbyen, men en samtale om hva som var viktig for dem i deres hverdag, hva gjør de om morgenen osv.
 • I tillegg snakket vi med 9 pårørende
 • En gruppe unge personer med demens
 • En gruppe eldre på et seniorsenter
 • Vi gjennomførte to gruppesamtaler med ansatte fra avdelinger for personer med demens

Tjenestesafari

Observasjoner i enheter for personer med demens

 • Å dra på tjenestesafari, en form for observasjon, til dagens enheter for personer med demens var en viktig metode for å få innsikt. Hva fungerer bra og hva er det viktig at vi gjør annerledes?
 • Det ble gjennomført x antall tjenestesafarier internt i kommunen og i andre kommuner.
 • Det blir gjort notater og tatt bilder på stedene av forhold man mener har betydning.
 • Maler
Kartlegging av brukernes behov - innsikter Kartlegging av brukernes behov - sitater

Refleksjoner og erfaringer

 • I denne fasen var det viktig å avklare hvordan vi best kan få innsikt i personer med demens sine behov. Det reiste mange faglige og etiske problemstillinger.
 • Det var viktig å avklare hvem vi kan snakke med, hvordan samtalen skal gjennomføres, hvem skal gjennomføre intervjuene og hvordan skal innsiktene samles. Innledningsvis ble ulike ressurspersoner som har kjennskap til fagområdet involvert.
 • Etiske spørsmål rundt samtaler med personer med demens ble drøftet både med forening for pårørende og etikkrådgiver i kommunen. Vi fant frem til en tilnærming som både var etisk  forsvarlig samtidig som vi unngikk å gjøre arbeidet for komplisert.
 • Erfarne og engasjerte medarbeider som kjente sine brukere gjennomførte samtalene.