• I oktober 2018 ble det gjennomført idéworkshop med 36 deltakere med politikere, pårørende, ansatte og frivillige (næringslivet var også invitert). Det kom frem 255 ideer.
 • Ideene ble bearbeidet og sortert i fire innsatsområder, som igjen er blitt videreutviklet av fire ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene settes sammen av folk med ulike kompetanser, erfaringer og interesser fra ulike deler av kommunen.

Fire innsatsområder – fire sprinter

For at dette arbeidet skal gå effektivt ble det brukt en design sprint. Sprinten gjennomført over 5 dager i løpet av tre uker.

 • Innsatsområde 1 – «Velkommen til oss», Overganger hjem/sykehjem– demenslandsby for både beboer og pårørende
 • Innsatsområde 2- «Uten mat og drikke duger vi ikke», Mat og matopplevelser
 • Innsatsområde 3 – De frivillige som stabil ressurs
 • Innsatsområde 4 – «Aktive aktiviteter for kropp og sjel, hele året ute og inne, for hver især.» Hvordan organisere aktivitetene slik at den enkelte får delta på det hun vil – hvis hun vil.

Sprint

Dag 1

 • Lage langsiktig mål for oppdraget
 • Lage sprint spørsmål og «hvordan kan vi» spørsmål
 • Finne frem til områder hvor vi kan utvikle løsninger

Dag 2

 • Ideutvikling
  • Stjæl med stil
  • Lyndemoer
  • Firetrinns ideutvikling som avslutter med ministoryboard

Dag 3

 • Utstilling av lyndemoer og speedkritikk
 • Valg av konsept etter avstemminger
 • Utvikling av storyboard

Dag 4

 • Gjennomgang av storyboards
 • Lage plan for prototype
 • Kjøre første test på prototype – siste justering

Dag 5

 • Teste løsninger på brukerne
 • Bearbeiding av innspill og utarbeider
 • Bearbeide forslag til prototype for videre bearbeiding
Design sprint 1 Design sprint 2 Design sprint 3

Refleksjoner og erfaringer

 • Før man gjennomfører en design sprint må behovet være tydelig.
 • Strukturen for designsprinten må holdes og gjennomføres strengt.
 • Resultatet av en design sprint er bare en prototype av en løsning som er testet på brukere. Det kreves mye etterarbeid for å få ferdig løsning til implementering.
 • Design sprint kan gjennomføres på mindre enn fem dager hvis forståelsen av problemstillingen god.
 • Sprinten kan fordeles over flere uker, men dagene må være satt opp på forhånd. Vi fordelte sprinten over tre påfølgende uker. Dette hadde vi god erfaring med, det ble letter for de ansatte å gå fra jobbene sine.
 • Du kan plukke ut delelementer fra sprinten og kjøre dette separat ved behov.
 • Viktig at tidspunkt for testing med brukere er fastsatt. Dette sikrer godt trøkk i prosessen.
 • Husk: En design sprint er ingen garanti for å komme frem til gode løsninger, som ved all annen innovasjon kan det feile.