Utvikling av livet i landsbyen – hva er viktig?

  • I 2016 var kommunens politikere i Nederland for å besøke de Hogeveyk. De ville se nærmere på om det var mulig å legge til rette for demensomsorg på andre måter enn vi gjør i dag.
  •  De Hogeveyk er et tilbud til personer med demens hvor de lever sammen i en landsby tilpasset deres behov. Det er det friske som er utgangspunktet for tilbudet, og det lagt vekt på at beboerne skal ha et liv som ligner mest mulig på det livet de alltid har levd. Dette var et veldig inspirerende besøk. Det helsefaglig er godt ivaretatt, men de er veldig opptatt av å se hele mennesket.
  • Det ble vedtatt å bygge en landsby for personer med demens i Bærum kommune som skulle stå ferdig i 2020.
  • I tillegg til byggeprosjektet ble det igangsatt et prosjekt som ble kalt «Livet i landsbyen».
  • Det skulle bygges en landsby, men hvordan skulle landsbyen være i Norge og i Bærum? Hva var viktig her hos oss?