• Prosjektet «Livet i Landsbyen» har fra juni 2018 inngått i samarbeid med Høgskolen i Innlandet om forskningsprosjektet «Demenslandsby som samskaping».
  • Det forskes på om tjenestedesign og samskaping er en nyttig og god metode for utvikling av tjenester til sårbare grupper. Hva er mulighetene og hva er begrensningene ved å bruk av tjenestedesign overfor denne gruppen brukere?
  • Prosjektet strekker seg fra juni 2018 – juni 2022.
  • Forskergruppen består av førsteamanuensis Marit Engen, postdoc Maria Røhnebæk og doktorgradsstipendiat Ane Bast ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  • Forskningsmiljøet har så langt observert og fulgt prosessene, og i tillegg gjennomført dokumentstudier og intervjuer med involverte og berørte aktører. Studier av hvordan de nye tjenestene fungerer i praksis for beboere, pårørende, ansatte og andre involverte etter innflytning vil de også følge.