Tjenestedesign

Tjenestedesignprosesser kan ofte ta lang tid. Innovasjonsenheten hadde derfor lyst til å teste ut et raskere løp som vi har kalt "ekspressløp".

Er det mulig å kjøre raskere prosesser? Ville noen tjenester være villige til å delta på dette, selv om vi ikke hadde testet det ut tidligere? Tilbudet ble annonsert på kommunens interne kommunikasjonskanal. Raskt fikk vi tre henvendelser, og vi var i gang.

Få fart på prosessen

Ekspressløpet består av tre samlinger av fire timer. Samlingene er i tråd med kommunens rammeverk for tjenestedesign, med diamantene for behov, løsning og test. Metodisk har vi også stjålet fra Google sprint, og gjenbrukt mye av materialet vi har samlet igjennom flere år.

Tidsrammen, fra første avklaringsmøte til vi har gjennomført ekspressløpets tre samlinger, skal maksimalt være to måneder. I denne perioden skal det også innhentes innsikt fra brukere. Det betyr ikke at innovasjonen er fiks ferdig, men at utviklingsløpet har kommet et godt stykke på vei. Ekspressløpet kan sees på som et kraftig avspark.

Hvordan gikk det?

Det viste seg at de tre henvendelsene var av svært ulik karakter. Det var flott, for da fikk vi testet ulike løp. Alle tre løpene er nå gjennomført og tjenesten følger selv opp videre testing og justering.

Det er ikke gjennomført noe systematisk evaluering av erfaringene vi har gjort oss. Men noe kan vi likevel dele. Problemstillingene som kom inn var tverrfaglige, og de har vært jobbet med gjentagende ganger. Tverrfagligheten kan være noe av årsaken til at det er vanskelig å komme frem til nye og gode løsninger. Vi ser at leder bør være villig til å se utover sin egen tjeneste og invitere med seg andre tjenester. Tverrfagligheten og samarbeidet gjør at fagfolkene får bedre forståelse for felles utfordringer og bygger nettverk. Det er en viktig effekt i seg selv.

Som vi antok, blir vi ikke ferdige med prosessene etter tre samlinger. Problemstillingene vi har jobbet med er komplekse, og de krever tid til testing og justering. Men vi ser at de kommer veldig raskt til testfasen og det virker motiverende.

Ved nye ekspressløp er det viktig å definere om problemstillingen egner seg for en slik tilnærming eller ikke. Et absolutt krav, som i alle innovasjonsløp, er at oppdragsgiverne ikke kommer med en løsning. De som bestiller et ekspressløp må være nysgjerrige og villige til å bevege seg inn i ukjent landskap, raskt

Hege Fossum, Innovasjonsenheten