Innovasjonsblogg

Tanketanken har vært mer eller mindre i koronadvale over en lengre periode. Bloggen ble for vanskelig å drifte da tjenestene fikk mer enn av nok andre ting å konsentrere seg om. Nå starter vi opp igjen og håper å fange opp historier som vi har gått glipp av i løpet av de siste månedene. 

Tanketanken har vært et viktig virkemiddel over flere år. Bloggen skal bidra til å bygge innovasjonskultur, spre gode historier og skape nysgjerrighet og entusiasmen rundt innovasjon av tjenestene og temaer i tilknytning til dette. Bloggen tar ikke nødvendigvis for seg de store radikale innovasjonene, men også mindre innovasjoner kan gi stor effekt for brukere og innbyggere.

Vi deler gjerne spørsmål som reiser seg når vi jobber med innovasjon, utfordringer og overraskelser. Det er like viktig å dele det vi ikke lykkes med som det vi lykkes med slik at vi lærer.

Vi har flyttet bloggen over på kommunens egen nettside "Innovasjon i Bærum kommune" slik at tiltakene fra Innovasjonsstrategien vår er samlet et sted. Du vil ikke nødvendigvis merke dette, for vi deler fortsatt innleggene på facebooksiden "Innovasjon i Bærum kommune" og på kommunens interne kanal, Yammer. 

Vi håper dere følger oss videre og at dere kommer med tips til oss om saker dere tenker kan være av interesse for andre enten det er gladsaker, utfordrende saker eller saker å undre seg over. 

Vi ser frem til en innovativ og iderik høst med dere.

Hege Fossum, Innovasjon, Bærum kommune:
Hege.fossum@baerum.kommune.no

Innlegg - Tanketanken