Selvbestemmelse - gruppe som er kreative med fargede lapper

Høsten 2022 har en arbeidsgruppe fra Gjettum og Bærums Verk boliger deltatt i Oppdrift.

Problemområdet vi ønsket å finne en løsning på var fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen for personer med utviklingshemning i tråd med CRPD (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). I tillegg ville vi øke kunnskapen hos både brukerne og ansatte om CRPD for å kunne implementere konvensjonen/rettighetene i praksis.

Ansatte og brukere i arbeidsgruppen

Vi har jobbet som en arbeidsgruppe med fire ansatte og fire brukerrepresentanter. Brukere har både deltatt på samling med Oppdrift og på Dialogkonferanse. På Oppdrift lagde vi en brukerreise og her fikk vi tydelige og nyttige innspill.

Da vi gjennomførte dialogkonferansen, deltok hele arbeidsgruppen i store deler av planlegging, organisering og gjennomføring. Det var ca. 20 brukere som deltok i tillegg til personal. Også her fikk vi tilbakemeldinger som er viktige i det videre arbeidet, nemlig at brukerne opplever mangel på forutsigbarhet fra de ansatte i boligen.

Hva brukerne sier

Det mest lærerike for oss har vært hvor viktig og nyttig brukernes deltakelse i arbeidet har vært. Prosjektets kvalitet hadde vært mye dårligere uten deltakelse av brukerne.

Brukernes beskrivelse av hvordan det er å motta hjelp gir et godt bilde:

«Å vente på hjelp er som å vente på innsjekk på en flyplass. Du ser foran deg at flyet står klart, men ingenting skjer» (Bruker på dialogkonferansen)

Nye løsninger å teste

Både brukere, ledere og ansatte ser frem til videre arbeid og resultater fra prosjektet.

Nå planlegger vi et metodeverksted hvor deltakerne fra dialogkonferansen, og eventuelt flere interesserte, blir inviterte til å delta. Her vil vi finne ideer og metoder som kan være til hjelp for løsning på problemene våre. Vi ønsker også å ha med flere ansatte denne gangen.

Vi vil teste ut noe vi kaller «dialogpakke» som inkluderer dialogkonferanse, samarbeidsplakat og dialogspill. Planen er årlige dialogkonferanser for boligene vi representerer, og vi håper at andre boliger følger etter

Erfaringer med å delta i Oppdrift

Det er tidkrevende å delta i Oppdrift. Det krever god planlegging og en god del koordinering. I arbeidsgruppen kommer vi fra ulike boliger, noe som vanskeliggjør arbeidet og stiller krav til god kommunikasjon oss imellom.

Vi vil anbefale å søke Oppdrift fordi vi lærer en god og praktisk måte å jobbe på, i tillegg til at det oppleves gjennomførbart. I Oppdrift er det gode støttespillere under hele arbeidsprosessen, og prosesslederne er dyktige på å gi innspill, veiledning og motivasjon for videre arbeid.

Helene, Kirsti, Heidi og Jørgen, Gjettum og Bærums Verk boliger