Oppdrift

Enda et år har gått, og enda en runde med vårt interne innovasjonsprogram «Oppdrift» har gått i mål. Men hva har de lært, og hvilke erfaringer har de gjort seg langs med veien? Her deler vi noen av deltakernes innspill og kommentarer.

Hva har dere lært av å være med i Oppdrift?

«Vi begynte jo med å tenke veldig stort, og vi skjønte ikke i starten at vi kunne innsnevre så mye som vi faktisk gjorde til slutt. Men det var fint at vi ble utfordret hele veien på hva slags problemstilling vi mente trengte en ny løsning. Det var veldig lærerikt.»

«Vi fikk et mandat og tid til å møtes på tvers av etater som vi ellers samarbeider veldig lite med, selv om er i samme bygg. Men, vi klarte ikke helt å se hvordan vi faktisk skulle klare å få inn Oppdrift i vår arbeidshverdag. Derfor var det veldig fint med samling en gang i måneden, slik at det alltid lå litt i bakhodet. Det hjulpet oss å kunne snevre inn problemstillingen til slutt.»

«Å definere og sette av tid for jobbing i arbeidsgruppen er gull verdt. Det må på plass tidlig slik at vi får tid til å diskutere og reflektere sammen.»

Hvordan tar dere lærdommene fra Oppdrift i bruk fremover?

«Noen av øvelsene vi lærte har vi tatt i bruk i eget arbeid, men også prøvd ut på kollegaene våre, f.eks. brukerreise og Runde Robin»

Hva mer kan sies om Oppdrift?

«Oppdrift er et fantastisk opplegg, det skaper kreativitet og innovasjon, og det sprer seg i organisasjonen jo flere som får snust litt på det»

«Personlig har det hjulpet meg masse med motivasjon på jobb, når ting går skikkelig trått så har det vært helt gull å ha Oppdrift som en avvekslende gulrot»

Hva har vi som prosessledere lært oss?

Vi lærer alltid noe nytt etter hvert forløp, og vi tror at det eneste konstante er endring. Derfor kommer vi gjøre noen praktiske endringer slik at neste gjeng som deltar får det enda bedre tilrettelagt slik at de har enda større sjanse for å lykkes med sine innovasjonsprosesser. Men, vi endringer ikke på det økonomiske aspektet. Deltakerne får fortsatt tildelt midler for å frigjøre timer slik at de kan bruke den tiden de trenger til å få løst sine utfordringer.

Så husk å søk Oppdrift 2024, frist 4. april! 

Erik Burman og Hege Fossum