Modell innovasjon Modell innovasjon 2 Innovasjon modell 3

Innovasjon defineres ofte som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort – men hva betyr det egentlig? Det skal jeg forsøke å forklare her. Gi meg en tilbakemelding hvis du fikk noen aha- opplevelser, eller hvis dette ikke hjalp på forståelsen 😊

Innovasjon innebærer et brudd med måten vi gjør ting nå. Ulike eksempler på innovasjoner gjennom tidene er: smarttelefonen og bilen. iPhone kom i 2007 og revolusjonerte mobiltelefonen, altså den kom med noe nytt. Nå går vi rundt med en liten PC, kamera og telefon i lommene våre, så vi fant den nyttig og har gjort oss nytte av den. Nytt, nyttig og nyttiggjort.

La meg for ordens skyld skyte inn her, at innovasjoner er ikke bare produkter, men kan være måten vi leverer en tjeneste på eller en ny tjeneste i seg selv.

Hadde Henry Ford spurt de mulige brukerne sine om transport, så hadde de svart «flere hester». Det er jo sånn at vi svarer det vi allerede kan eller vet noe om. Derfor er det lurt å søke innsikt, ikke svar, på et tidlig tidspunkt fra brukerne (mer om innsikt kommer i et senere blogginnlegg). Det Ford visste var at det måtte komme transport som var raskere.

Begge eksemplene (smarttelefon og bil) har transformert (eller kanskje revolusjonert) den industrien de var en del av! Derfor sier vi også at innovasjon er en transformativ prosess, den omformer alt vi gjør, og det er et brudd med nåtidens måte å gjøre ting på (eller da-tidens i disse eksemplene).

Hadde Nokia i 2006 gått videre med sin ide og det patentet de hadde på touchscreen, da hadde de kanskje ikke gått nedenom og hjem? Det vil vi aldri vite. Apple introduserte iPhone året etter. Men vi kan lure på om Nokia tok nok risiko – for vi må være tydelige på at innovasjon innebærer risiko. Risiko for å bruke mye tid på artige løsninger som ikke ser dagens lys, eller som ikke passer til å løse problemet eller som ikke er realistiske å iverksette.

Derfor jobber vi med innovasjon der vi tar utgangspunkt i brukernes behov og innsikt om brukerne. Da kan vi redusere risiko ved at vi har en reell problemstilling som skal løses. Videre bruker vi tid med brukerne for å teste løsninger før det er helt ferdige – så vi kan forkaste løsninger som ikke vil fungere eller som ikke svarere ut behovet, og justere og korrigere de som kan fungere. Å teste tidlig, og lære er umåtelig viktig og krever at vi er villige til å forkaste egne ideer og antakelser. I innovasjon feirer vi både suksesser og feil! Neste artikkel i denne serien skal dreie seg om å driftssette en innovasjon. Det er en endrings- og omstillingsreise! Der skal vi komme nærmere inn på avlæring og endring av praksis – for når vi skal gjøre noe nytt så kan vi jo ikke gjøre det gamle også ….

Nina Morrison, innovasjonsrådgiver