Innovasjonsbloggen 05 november 2021

I 2027 skal Fornebu være et nullutslippsområde. Det er ikke lenge til og alle gode krefter må bidra for at dette ambisiøse målet nås. Her er det en rekke tiltak som må settes i verk, og innbyggere, frivillige, næringsliv og kommunen må samarbeide og jobbe i samme retning. Store og små initiativer må tas vare på og videreutvikles.

For første gang inviterte Fornebupiloten Smart City Bærum og Bærum kommune til ideverksted sammen. Tirsdag 26. oktober ble verkstedet avholdt i de fine lokalene til Fornebupiloten, sentralt plassert på Fornebu senter. Temaer deltakerne skulle jobbe med var «reisevaner» og «reduksjon av forbruk». 

Engasjerte innbyggere 

Om lag 30 engasjerte innbyggere og ansatte fra arbeidsplasser på Fornebu deltok. Deltakerne hadde en god spredning i alder og kjønn, så dette temaet engasjerer ulike grupper. Ikke så rart, kanskje, for løsningene vi trenger for å nå målet om et samfunn uten utslipp vil naturligvis påvirke alle innbyggere i området.  

Verkstedet startet med inspirerende innledere. En av innlederne var Ruter som viste frem fremtidige løsninger for offentlig transport. De planlegger for at tilbud kan tilpasses etter behov og bestilling, på en helt annen måte enn tidligere. Innlederne ga et viktig grunnlag for ideverkstedet som fulgte.  

Fremtidens reisevaner 

For å beskrive fremtidige reisevaner jobbet gruppene ut fra case. De fikk i oppgave å beskrive reiseveien til to familier i januar 2023. Den ene familien bor på Fornebu, har barn på Oksenøya skole og barnehage, men jobbet i hhv Sandvika og Oslo. En annen familie bor et annet sted i Bærum, men far jobbet på Oksenøya skole. Her er det viktig å minne om at til Oksenøya barnehage og skole kan foreldre ikke belage seg på å kjøre barna til skolen og barnehagen i bil. Oppgaven ble løst med iver og kreativitet. Både el-varesykler, elektriske minibusser og el-båter inn til Oslo og et tett samarbeid mellom foreldrene ble foreslått. Kanskje barna kan leveres hjem uten at den enkelte forelder må hente barna sine selv?  

Redusert forbruk 

 I oppgaven med å redusere forbruket og øke gjenbruk og sirkulærøkonomi kom det inn interessante forslag til økt bruk av redesign og gjenbruk.  Verkstedet viser at det er en god ide er å etablere møteplasser der innbyggere kan treffes for ulike aktiviteter.  Systue til reparasjon og redesign, involvere kvalifiserte personer som kan lære bort å sy i en glidelås, reparere en bukse eller en sykkel. Kan innbyggere møtes på tvers av generasjoner og overføre kunnskap til hverandre? Kan skole involveres i redesignprosjekter?  

100 ideer for å skape en god! 

 Som kjent så trengs det 100 ideer for å skape en riktig god en. Målet er at verkstedet skal resultere i 

to prosjekter det kan jobbes videre med. Arrangørene jobber nå med systematisering og videreutvikling av ideene, og mer informasjon om dette vil komme fra arrangørene etter hvert.  

 Hege Fossum, Innovasjon, Bærum kommune