Metodeverksted med post it lapper

Hvordan vedlikeholde og øke innovasjonskapasitet i en stor og kompleks organisasjon i stadig endring?

Kommunen har ca. 12 500 potensielle innovatører. Hvordan kan vi tilrettelegge for at vi kan nå kritisk masse av kompetanse på innovasjonsmetoder? Dette en formidabel oppgave, og en kontinuerlig prosess, så også på dette området gjelder det å tenke enkelt og ta et steg av gangen.

Gjenbruk

Bærum kommune satset tungt på å øke innovasjonskompetansen ved å tilby alle ledergruppene i organisasjonen et program for innovasjon og forbedringsarbeid. Dette brukte vi ca. 3,5 år på. Satsingen fikk mye positiv omtale og gode tilbakemeldinger. Hvordan kunne vi forenkle og gjenbruke fra dette programmet og som vi kunne tilby nysgjerrige medarbeidere?

Metodeverksted

Vi dukket ned i innovatørens verktøykasse og plukket ut metoder som vi av erfaring vet er nyttige. Innovasjonsenheten tilbød tre verksteder som medarbeiderne kunne delta på en eller flere av. Verkstedene tok for seg henholdsvis behov-, løsning-, og test-fasene, og bestod av litt teori og mye øvelse i løpet av tre timer på hvert verksted. Alle verkstedene hadde lik innramming. Innovasjonsenheten ville vi teste om dette var et konsept det var behov for og som deltakerne opplevde som nyttige.

Vellykket test

15 deltakere meldte seg på de ulike verkstedene, og stort sett deltok de samme 15. Tilbakemeldingene var gode, med kloke innspill til forbedringer. Metodeverksteder for høsten er allerede under planlegging. Da planlegges det både for å gjenta vårens verksteder, men også for å utvide innholdet med andre metoder.

Dele og spre

Et viktig punkt i Innovasjonsstrategien er blant annet å inspirere til å dele og spre erfaringer på tvers av organisasjonen. Tilbakemelding fra deltakerne var at Metodeverksteder også ga en fin anledning til å møte kollegaer i andre deler av organisasjonen, og å høre om de ulike utfordringer tjenestene har, noe det settes stor pris på. Metodeverkstedene kan derfor være en arena for dele, både under arbeidet med å lære metoder.

Vi takker engasjerte deltakere på Metodeverkstedet for deltakelsen, for engasjementet og for nyttige innspill til forbedringer.

Hege Fossum, Innovasjonsenheten