Tjenestedesign og tegning av hvordan det fungerer

I serien om innovasjon har vi nå kommet til tjenestedesign. Tjenestedesign er én av mange metoder eller virkemidler som kan gi innovasjon.

La oss begynne med hva tjenestedesign ikke er. Det er ikke der vi har bestemt en løsning som skal iverksettes (se artikkel om innovasjon versus endring). Det er ikke der vi ikke har involvert brukeren, ei heller der vi ikke kjenner deres behov eller problem. Det er ikke å designe en tjeneste eller arbeidsprosess. Dersom helheten, dvs tilstøtende prosesser, ikke ivaretas i løsning eller driftssetting – ja da er det heller ikke tjenestedesign.

Så hva er tjenestedesign, da?

Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre tjenester. (sitat fra KS)

Derfor innebærer tjenestedesign at vi systematisk innhenter brukerinnsikt (se neste blogg artikkel om hva innsikt er), for å forstå nøyaktig hvilket problem som skal løses. Løsningen blir til gjennom å skape den sammen med sluttbrukeren, i en gjentakende prosess der løsningen stadig forbedres, justeres og kanskje også forkastes. Prosessen tar tid, og involverer mange interessenter. Til slutt må løsningen være skalerbar (fra test på et avgrenset område til å kunne benyttes flere steder) og må ivareta helheten, det vil si at tjenester skal gå som hånd i hanske for brukerne.

Tjenestedesign er en måte å tenke på, et rammeverk og et sett med metoder. Tjenestedesign egner seg ikke til å løse alle problemer. Derfor har vi i Innovasjonsenheten mange verktøy i vår verktøykasse, for innovasjon kan skje gjennom mange ulike metoder.

Kontakt oss for sparring om hvilke metoder som kan være aktuelle å bruke for å løse ditt problem eller behov. Vi treffes best på innovasjon@baerum.kommune.no og ser frem til å høre fra deg.

- Nina Morrison, innovasjonsrådgiver