Endringsmodell - vinno - puslebrikker

Innovasjon er noe nytt, som er nyttig og er nyttiggjort. Det kan være nye eller vesentlig endrede tjenester, produkter, arbeidsprosesser eller måter å kommunisere på. Den er ny for arbeidsplassen, men kan være inspirert av det noen andre har gjort, kopiert eller den første i sitt slag.

Alt det er superspennende- men det er altså ikke en innovasjon med mindre den har gitt verdi, i form av bedret kvalitet, effektivitet, medarbeidertilfredshet, og at innbyggernes stemmer har blitt hørt. Det kan også ha gitt verdi til næringslivet, for eksempel hvis vi har hatt en innovativ anskaffelse – der innovasjonen har skjedd i dialog om behov, innsikt og med empati for brukeren.

Vi har nevnt i et tidligere blogginnlegg at innovasjon er et (vesentlig) brudd med nå-tiden, at den er transformativ. Innovasjon hjelper oss å endre oppfatning av en situasjon, som er relatert til et udekket behov hos sluttbrukeren. Og at innovasjoner bærer med seg risiko og usikkerhet, fordi vi går inn i en problemstilling uten å ha en løsning (det er jo den vi skal finne!). Vi jobber risikominimerende ved å søke innsikt i brukeren og problemet, samt at vi tidlig og raskt tester løsninger slik at vi kan forkaste det som ikke fungerer og justere der det er behov for at løsningen skal dekke et faktisk behov. Det gjør vi i mange omganger!

Når vi har funnet en løsning som fungerer på et reelt problem, og testet den grundig skal innovasjonen driftsettes. Å driftsette betyr at vi skal ut på en endrings/omstillingsreise. Vi skal innføre noe nytt, som skal gi nytte. Og nå skal vi nyttiggjøre den. Det betyr at vi også skal slutte å gjøre noe, endre adferd eller slutte med dagens praksis.

En endringsreise begynner når vi vet hvilken løsning vi skal ha. Vi gjennomfører en gapanalyse mellom der vi er nå – og en ønsket fremtidig situasjon. Gapanalysen hjelper oss til både å planlegge hva vi skal gjøre og når, men også kommunisere det som skal skje i endringsreisen. Endringsreisen har derfor ikke like stor risiko som innovasjon, men man skal ikke undervurdere den usikkerheten endringen kan skape i en organisasjon. Det er lurt her å involvere både vernetjeneste og tillitsvalgte tidlig i prosessen. I en endringsreise skal ledere hjelpe individer, grupper og organisasjonen å håndtere overgangen fra det gamle til det nye.

Lurer du på om det du skal legge ut på er et innovasjonsløp? Ta kontakt med oss på innovasjon@baerum.kommune.no

- Nina Morrison, innovasjonsrådgiver

Kontaktpersoner