Møte, Tenke, Skape, Dele

Snart åpner den nyrestaurerte kommunegården i Sandvika. Et flott bygg med mange muligheter, både for innbyggere, organisasjoner og medarbeidere.

Første etasje er til for kommunenes innbyggere, og her ligger blant annet Ideverkstedet.

Møtes for å skape, tenke og dele

Ideverkstedet skal være et sted hvor vi møtes for å skape, tenke og dele og som stimulerer til innovasjon og nytenkning. Ideverkstedet har en litt annerledes utforming og stemning enn de andre lokalene i kommunegården og vil ikke egne seg som møterom. Rommet er tilgjengelig for ansatte- og ledergrupper, frivillige, innbyggere og andre eksterne aktører som ønsker å jobbe innovativt for å finne nye svar på utfordringer de har, enten på egen hånd, eller i samarbeid med andre. I verkstedet samarbeider vi på andre måter med varierte metoder.

Verktøy- og metodehjelp

I Ideverkstedet vil Innovasjonsenheten tilby innovasjonsstøtte på ulike måter. I tillegg til metodestøtte ved behov, vil vi blant annet tilby kurs i tjenestedesign, skreddersydde opplegg knyttet til konkrete problemstillinger, åpne dager hvor ledere og medarbeider kan stikke innom for en prat om utfordringer de ser i sin hverdag. Innholdet i Ideverkstedet vil utvikle seg i takt med behovene til alle som ønsker å ta det i bruk, og det håper vi blir riktig mange.

Disse lokalene har Innovasjonsenheten gledet seg til å ta i bruk lenge. Innovasjonsenhetens oppgave er å støtte kommunens ledere og ansatte slik at de skal lykkes med eget innovasjonsarbeid. Enheten bidrar med å videreutvikle og øke innovasjonskompetansen.

«I Ideverkstedet skal vi jobbe på andre måter for å søke innsikt og finne de gode løsningene». Ellen Wefald, Innovasjonsenheten

Ideverkstedet som verktøy for samskaping

Et slikt sted vil i seg selv ikke utgjøre den store forskjellen, det er det som skjer i rommet som kan skape endring. I trygge omgivelser kan man dele erfaringer og innsikter, finne frem til nye svar, utfordre og heie på hverandre. Tjenester på tvers av kommunens fagområder kan sammen finne ut av felles utfordringer, og innbyggere kan inviteres inn for å komme med innspill og drøfte forslag til løsninger.

Det er viktig å understreke at arbeidet med å utvikle og innovere tjenestene skjer primært ute i kommunens mange tjenester. Verkstedet vil kun være et av flere verktøy i arbeidet med å støtte utviklingen av innovasjonskultur-, kompetanse og -kapasitet.

Velkommen til Ideverkstedet!

- Hege Fossum, innovasjonsrådgiver