Nettverk

Innovasjonsenheten har i 2022 vært med i en pilot på et innovasjonsnettverk i regi av D-box. Nettverket består av offentlige virksomheter, både statlige og kommuner. Vi har like utfordringer og ulike tilnærminger, noe som gjør deltakelse i nettverket spennende og lærerikt.

D-box er et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Handelshøyskolen BI og Design og arkitektur Norge (DOGA), og skal være en drivkraft for å undersøke og utvikle tverrfaglig innovasjon i offentlig sektor.

I fjor vår bidro deltagerne i nettverket til en temaliste som vi ønsket at nettverkssamlingen skulle ha. Temaene som har blitt belyst av medlemmene og akademiske fagmiljø i år har vært

  • Hvordan skape kultur for innovasjon
  • Lære av brukerreiser der man har lykkes
  • Dilemmaer knyttet til roller og ansvar i tverrsektoriell utvikling
  • Hvordan realisere gevinster og motivere til endring

Vi har hatt anledning til å ta med flere enn de 2 faste deltakerne, på nettverksmøtene. Vi har derfor søkt å ta med oss medarbeidere utenfor innovasjonsenheten også, på temaer der litt inspirasjon utenfra kunne bidra med litt drahjelp. Deltakerne har vært utelukkende positive i etterkant!

Innovasjon viderefører deltakelse i nettverket i 2023. Her har vi en arena for faglig diskusjon og utvikling, der vi møter likesinnede og der vi også får input fra akademiske fagmiljøer og fagmiljøer som jobber med design. Vi kommer «hjem» etter nettverksmøter og digitale kaffeprater med nye ideer og vinklinger og tar fatt på arbeidshverdagen med mer kunnskap og motivasjon, og større kontaktflate vi kan bruke ved behov.

-Nina Morrison, innovasjonsrådgiver