Innsikt

I innovasjonsarbeid bruker vi ordene innsikt, brukerbehov, og problemstilling. Hvorfor bruker vi disse ordene og hva betyr de for oss? Eller sagt på en annen måte, hvordan kan disse ordene hjelpe deg i din hverdag.

Først og fremst er vårt utgangspunkt at vi har empati med brukerne våre. Empati skiller seg fra sympati i hvilket ståsted vi tar. Vi har brukers fokus (empati), ikke fokus på brukerne (sympati). Hvordan opplever brukerne våre tjenester - altså fra deres ståsted.
Behov er å ha bruk for noe. Når vi stiller spørsmål som «hva er viktig for deg» er svaret gjerne et uttrykt behov. Ofte så svarer våre brukere på ting de allerede vet noe om, eller kjenner til. Det kan være vanskelig å se for seg noe som man ikke vet at man kunne få eller ha.
I innovasjon er vi derfor opptatt av å se sammenhenger og bearbeide svarene vi får på ulike typer spørsmål, slik at vi får innsikt.
Innsiktsfasen gir deg nye måter å tolke informasjon på. Innsikt er gjerne noe overraskende, som får deg til å tenke og mene annerledes. Det er med andre ord å kombinere eksisterende informasjon (data, observasjoner, informasjon), med brukernes uttrykte behov – og finne nye sammenhenger.

Dette igjen gir oss muligheten til å konkretisere en problemstilling som gir oss anledning til å tenke på situasjonen på en ny og helt annerledes måte. Det frigjør oss til å finne helt nye løsninger, som vi igjen tester med brukerne slik at vi vet at løsningen treffer deres behov.

La meg gi deg et eksempel:

Vi har funnet ut dette:

Brukerne synes det er kjedelig å sitte inne hele dagen. Brukerne vil prøve nye ting. Og brukerne vil være mer ute.

Det gir oss følgende innsikt:

Brukerne våre savner friheten til å gjøre hva de vil, når de vil.

Når vi bearbeider dette videre gjennom metoden «hvordan kan vi»- finner vi en problemstilling vi skal løse: Hvordan kan vi selvstendiggjøring våre brukere i hverdagen?
Har du behov for å sparre med oss rundt innsikt og problemstillinger?

Vi treffes best på innovasjon@baerum.kommune.no ta kontakt med oss i dag!

- Nina Morrison, innovasjonsrådgiver