Endelig er Oppdrift i gang igjen etter to års opphold. Å møte medarbeidere fra ulike tjenester som ønsker å gjøre en solid innsats for å utvikle tjenestene sine er veldig inspirerende. Engasjement, frustrasjon, kollegialt samhold og hardt arbeid preger deltakelse i Oppdrift.

Oppdrift, tjenester som har en utfordring de ønsker å finne en ny og nyttig løsning på.

Hva er Oppdrift?

Oppdrift er et program for tjenester i kommunen som har en utfordring de ønsker å finne en ny og nyttig løsning på. Utfordringen må være rettet mot tjenestens brukere. Bærum kommune er så heldige at vi har midler til å støtte tjenestene til frikjøp av medarbeidere, slik at de har mulighet til å delta både på samlinger og å jobbe mellom samlingene. Oppdrift består av en velkomstsamling i juni og deretter tre samlinger utover høsten.  Imellom samlingene får prosjektene veiledning. Det er tjenestestedet Innovasjon som står for opplegget.

I år er det seks prosjekter som deltar, hvor av fem er fra Helse og velferdsområdet. Vi kommer tilbake til innholdet i noen av prosjektene i senere blogginnlegg.

Brukerreiser for bedre innsikt

På første heldagssamling i september gjennomførte prosjektene brukerreiser ut fra case de hadde skrevet. Det ga ny innsikt og nye spørsmål som måtte undersøkes nærmere. Et av prosjektene hadde med seg fire brukere de kjøre brukerreisen sammen med. Brukerne var aktive og ivrige og ga nyttige og direkte tilbakemeldinger til prosjektgruppen.

Hvilke problemer skal løses?

I disse dager jobber prosjektene systematisk med å finne frem til hvilke problemstillinger de skal finne løsning på. Den foreløpige problemstillingen har de klart for seg, men er det den riktige? Det må undersøkes nærmere og prosjektene innhenter derfor ytterligere innsikt. I tillegg til brukerreiser gjennomfører de blant annet samtaler med brukerne og tjenestesafari. Flere av brukergruppene i prosjektene er sårbare, så ulike tilnærminger drøftes og testes.

Hva kan være en bedre løsning?

På neste samling skal vi starte arbeidet med å finne løsninger på problemstillingen. Og på den siste samlingen skal vi utforske hvordan vi kan teste de løsningen de foreløpig har kommet frem til. Tiden er knapp så her må det jobbes!

Foreløpig er prosjektene helt i startfasen. Ingen forventer at prosjektene er ferdige før jul, men de har kommet godt i gang. Vi vet ikke hva resultatet blir eller om det blir noe resultat. Heldigvis har det allerede blitt mye læring og mye engasjement.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Erik Burman og Hege Fossum, Innovasjon