Kjennetegn som fremmer innovasjon, Meld. St. 30 (2019-2020)

Ledelse og innovasjon er to begreper som ofte nevnes i samme åndedrag.

Ikke fordi det er lederne som skal utvikle de nye løsningene, men lederne har ansvaret for å bygge kulturen som skal til for å finne de nye de løsningene, teste dem og tilrettelegge for å iverksette de gode løsningene. Høres jo enkelt ut det, tenker du kanskje nå. Som leder i offentlig sektor står du imidlertid i en skvis mellom kontroll og fornuftig styring av pengebruk, og jakten på de gode nye løsningene for fremtiden som innebærer det ukjente, uforutsigbare og dermed mer risikofylte innovasjonsarbeidet. I Bærum er vårt hovedmål nummer fire at vi skal være handlekraftige og innovative, men ofte taper innovasjon kampen om oppmerksomhet mot det helt nødvendige driftsfokuset i en kommune. Så hva tenker lederne selv er mest krevende for å bygge en innovasjonskultur?

I høst arrangerer HR- enheten kurset «Ny som leder» for nye tjeneste- og avdelingsledere i kommunen. Som leder av tjenestested Innovasjon var jeg så heldig å møte de på andre kursdag for å fortelle om innovasjonsarbeidet i Bærum kommune og høre deres tanker og refleksjoner knyttet til nettopp dette med innovasjonskultur.

Men først, hva er selve motoren i en god innovasjonskultur? Åpenhet, nysgjerrighet og mot må til som sentrale ferdigheter i hele organisasjonen. Det må også rammes inn med ferdigheter, tankesett og praksis som å se muligheter og vise retning, å ha tillit til sine medarbeidere og vise risikovilje, å samarbeide med andre og involvere brukerne og ikke minst lære og endre praksis!

De nye lederne reflekterte over dette i gode samtaler seg imellom, og noe av det som kom opp som opplevde utfordringer var følgende:

  • Hvordan kan jeg som leder få formidlet behovet for endring på en bedre måte?
  • Og hvordan jeg kan bidra til å vise retning ved å bruke mer historiefortelling? Det er uvant for mange i offentlig sektor.
  • Mange var også opptatt av hvordan de skal finne de beste pådriverne blant de ansatte, som kan hjelpe de som ledere med å «dra lasset» i en innovasjonsprosess.

Som nye ledere i kommunen bringer de både et nytt blikk og ikke minst erfaringer fra andre steder inn i vår organisasjon. Innovasjonskulturen vår er jo nettopp avhengig av åpenhet for nye impulser, så for deg som nettopp har fått ny leder eller lederkollega - ønsk de nye impulsene hjertelig velkommen!

Takk for en inspirerende time med dere, ikke nøl med å ta kontakt med oss for en sparring eller to

innovasjon@baerum.kommune.no

-Ellen Wefald, tjenesteleder Innovasjon