Tjenestesafari

Våren 2023 hadde vi i innovasjon et oppdrag for Hjemmebaserte tjenester, nærmere bestemt ved Østerås distrikt. Noe av det første vi gjorde var å dra på tjenestesafari.

Hva er tjenestesafari egentlig?

Kort fortalt er tjenestesafari en effektiv metode for å få førstehånds innsikt i brukers opplevelse av en tjeneste. Gjennom å være til stede der tjenesten utføres har man mulighet til å utforske hvordan tjenesten fungerer i virkeligheten. Vi var med ansatte i hjemmebaserte tjenester på deres mange hjemmebesøk både på dag-, kveld- og helgevakt. Ved å være fysisk hjemme hos brukerne fikk vi både observere og snakke med mange ulike tjenestemottagere. Dette ga oss en enestående mulighet til å skape oss et bilde av hvordan hjemmebaserte tjenester oppleves av dem som mottar bistand.

Vedtak eller møte?

Den som mottar hjemmetjenester, får dette basert på et vedtak. Et vedtak kan inneholde eksempelvis tjenester som hjelp til ernæring (mat), stell (personlig hygiene), medisin-utdeling eller liknende. Gjennom tjenestesafarien fikk vi erfare at selv om det er en tjeneste som baserer seg på et vedtak, så dreier dette seg også om mellommenneskelige møter, ofte flere ganger pr dag. Møtene bar preg av omsorg, respekt og profesjonalitet fra de ansattes side. Samtidig så vi at brukerne opplevde møtene svært ulikt. Noen var veldig glade for besøk og for hjelpen de fikk. Dette kom til uttrykk gjennom utsagn som «Det er alltid så koselig når dere kommer på besøk» og «Jeg er takknemlig for at jeg kunnet bo så lenge hjemme, med hjelp fra hjemmetjenesten». Mens andre var mer uinteresserte, frustrerte eller avvisende. «Det er litt stress, det er så mange folk innom her» og «Det er en belastning å ikke vite når de kommer»

Ny forståelse og innsikt

Som følge av tjenestesafarien fikk vi både ny og inngående forståelse av kompleksiteten i tjenesten og mangfoldet av underliggende behov og ønsker både hos bruker og hos ansatte i tjenesten. Våre observasjoner ga oss et solid grunnlag og var avgjørende for å peile oss i riktig retning videre i innsikts/behovs-fasen i innovasjonsoppdraget.

Helt til slutt vil vi gjerne si tusen takk til ansatte og tjenestemottakere i distrikt Østerås som tok oss så godt imot og delte åpent med oss.

- Karen Bøhle Aarhus, Erik Burman, Nina Morrison, innovasjonsrådgivere