Hva er beboeres og pårørendes behov?

  • Hensikten med innsiktsfasen er å bygge et solid fundament som viser behovene for de direkte berørte. Vi trenger å få innsikt i personer med demens og de pårørende sine behov.
  • I den videre utviklingen av livet i landsbyen vil denne innsikten være førende og ligge til grunn for det videre arbeidet.