I arbeidet med utvikling av livet i lanbyen har vi bruket metoder fra tjenestedesign.