Legemiddelverket melder at apotekene igjen har jodtabletter (Jodix) i hyllene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Jodtabletter skal kun tas etter råd fra myndighetene.

– Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme, sier kommuneoverlege i Bærum, Ole Kristian Furulund.

Hvem skal ta?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter ved en atomhendelse fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen, trenger ikke ta jodtabletter. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. De over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Les mer på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.