Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Egenberedskap i ferien - jodtabletter 

Det er mange ting å huske på når du skal på ferie. Har du tenkt på at det kan være lurt å ha med jodtabletter?

Er du ute og reiser kan du ikke forvente at den kommunen du oppholder deg i, eller det landet du reiser til, har kapasitet til eller ordninger for å dele ut jodtabletter hvis det skulle oppstå en atomhendelse. Derfor er det lurt å ta med seg jodtabletter på ferie. Jodtabletter får du kjøpt på apoteket.

Husk at jodtabletter kun skal tas etter råd fra myndighetene der du oppholder deg.

Jodtabletter er tilbake i apotekhyllene

Legemiddelverket melder at apotekene igjen har jodtabletter (Jodix) i hyllene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Jodtabletter skal kun tas etter råd fra myndighetene.

– Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme, sier kommuneoverlege i Bærum, Ole Kristian Furulund.

Jodtabletter ved atomulykker 

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomhendelse. Ved en atomhendelse kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. Myndighetene anbefaler ikke jodtabletter til personer over 40 år.

Ved en atomhendelse skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Bærum kommune har levert ut jodtabletter til alle barnehager, skoler og helsestasjoner. Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut disse tablettene til barn og unge under 18 år, gravide og ammende etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap. Det er ikke anledning å kontakte kommunen for å få utdelt jodtabletter. Ved en atomhendelse vil barn under 18 år få utdelt jodtabletter der de oppholder seg på barnehage eller skole. Kommunen jobber med en rutine for utdeling etter åpningstid. Gravide og ammende vil få utdelt jodtablett på helsestasjonen i åpningstiden. Utdeling av tabletter vil kun skje etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Jodtablettene kommunen har delt ut til barnehager, skoler og helsestasjoner er av typen Kaliumjodid Recip 65 mg og Jodix 130 mg. Det er viktig at man følger doseringen. Les mer om dosering her.

Selv om datostemplingen på kommunens tabletter er overskredet viser årlig testing hos Statens legemiddelverk at kvaliteten ikke er redusert.

Her kan du lese mer om jodtabletter

Her finner du informasjon om jodtabletter på flere ulike språk.