I mars 2020 ble det satt i gang et nytt traineeprogram i kommunen for kandidater med innvandrerbakgrunn. Traineeprogrammet er et ledd i satsingen på mangfold og inkludering i Bærum. Nå har alle kandidatene fått tilbud om fast eller midlertidig ansettelse.

Bildet viser tre trainee i Bærum
Fra venstre: Muqdad Akbawi, Papitha Sekar, Rebeka Lisboa, Mehrnoush Dabiri, Gina Ihle Frogner, Jørgen Molvig

Rebeka Lisboa, som for tiden er trainee hos Eiendom i kommunen, har sikret seg fast ansettelse fra 1. januar.  

- Veien videre som nyansatt blir spennende og interessant med store utfordringer, men jeg gleder meg og er veldig takknemlig for at kommunen vil satse på min kompetanse, sier Rebeka Lisboa.

- Det var akkurat dette vi håpet på da vi startet ordningen. Dette er en mulighet for innvandrere til å kvalifisere seg for relevante jobber der kommunen har behov for arbeidskraft, sier prosjektleder Mehrnoush Dabiri.

Programmet vil gi kandidater mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen. Programmet har en varighet på minst 12 måneder. I løpet av traineeperioden følger traineer en individuell utviklingsplan for å kvalifisere seg for en konkret stilling.

Alle har fått jobbtilbud

Trainee-ordningen

Totalt har fem personer deltatt i trainee-ordningen 2020/21 som ble forlenget til to år på grunn av pandemien. En trainee fikk tilbud om fast ansettelse allerede etter ett år inn i trainee-perioden. Nå har ytterligere to personer fått tilbud om fast ansettelse og to har fått tilbud om videre ett års engasjement. Tjenesteleder for Byggherre, Jørgen Molvig, har fulgt to av kandidatene.

- Vi har kontinuerlig behov for kvalifisert arbeidskraft og det er svært viktig for oss å kunne rekruttere fremtidens ledere og medarbeidere også via slike ordninger. Denne ordningen gir oss mulighet til å rekruttere personer med høyere utdanning og viktig arbeidserfaring fra inn- og utland, samtidig som den bidrar til mangfold og inkludering i kommunen.

Molvig er svært fornøyd med personene som har vært trainee hos Eiendom.

- Begge har vist stor interesse for vår organisasjon, våre arbeidsoppgaver og har deltatt med selvstendig arbeid til tross for covid-19. Vi gleder oss til de blir en del av vårt lag på fast basis.

Variert kompetanse

Det er kommunens behov som definerer trainee-stillingene.

- Kandidatene i denne runden har blant annet vært arkitekter, IT-spesialister og sivilingeniører. Vi ser at ordningen er en gylden anledning for tjenesteledere i kommunen til å skaffe seg fagkompetanse man ellers strever med å få tak i. Dette er derfor en vinn- vinn situasjon, sier prosjektleder Mehrnoush Dabiri.

Er allerede i gang med nye trainee-stillinger

Bærum kommune er nå i gang med å etablere 5 nye traineestillinger med oppstart i februar 2022.

- De positive historiene fra det første kullet, gir mersmak til å jobbe videre med dette. Kommunen planlegger derfor å lyse ut nye traineestillinger i god tid før jul sier prosjektleder Dabiri

Mer informasjon om traineeprogrammet finner du her.