Rause og fleksible kolleger, en sterk delingskultur

Fakta

Navn på skolen
Gullhaug barneskole
Navn på rektor
Ane Hauge
Antall elever
280

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Natur og friluftsområder rett utenfor døra, har bl.a. uteskole fast hver uke på 1. – 4.trinn.  

Moderne skole med mange muligheter. Et personale som vil utvikle seg og som ser etter muligheter fremfor begrensninger. Vi har gode tradisjoner både når det gjelder fellessamlinger for skolen der trinnene har ansvar, samarbeid mellom trinn (fadderklasser), mye sosialt for personalet, spesielt i november og desember, og et godt samarbeid med en aktiv foreldregruppe.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Engasjerte lærere, som ser eleven og er god på å bygge relasjoner, kan sine fag, ser styrken ved å

jobbe i team og ønsker dette. Raus og inkluderende og krydrer arbeidsdagen med humor og glede!

Liker å være ute og å være fysisk aktiv.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole