Gullhaug skole

Rause og fleksible kolleger, en sterk delingskultur

Fakta

Navn på skolen
Gullhaug barneskole
Navn på rektor
Anniken Løvdal
Antall elever
280

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Gullhaug skole er moderne og har mange muligheter.
Vi har fantastiske natur- og friluftsområder rett utenfor døra og benytter disse hyppig for alle elevene.

Vi har uteskole en dag hver uke på 1.-4.trinn og oppfordrer 5.-7. trinn til også å benytte andre læringsarenaer enn klasserommet der det kan fremme læringen.

Vi er et inkluderende og sosialt personale, med god fordeling i alder og kjønn, som vil utvikle seg og som ser etter muligheter fremfor begrensninger.

Fellesskap og glede er viktig for oss. Vi har lange tradisjoner med å lage fellessamlinger for skolen der trinnene har ansvar, arrangere skolejogg, skidag og trivselsleker, samarbeide på tvers av trinn med matematikkuker, vennskapsuker og bokuker, og har et godt samarbeid med en aktiv foreldregruppe.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss engasjerte, tydelige og kreative lærere som er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene og skape et trygt læringsmiljø.
Du kan ditt fag og ser styrken ved å jobbe i team som når resultater sammen.

Du er raus og inkluderende og krydrer arbeidsdagen med humor og glede.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole