Emma Hjorth skole

På full fart inn i fremtiden!

Fakta

Navn på skolen
Emma Hjorth barneskole
Navn på rektor
Hilde Jansson
Antall elever
ca 300

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Vi har endringsvillig og engasjert personale og et kulturelt og sosialt mangfold blant elevene. Vi har dedikerte ansatte som ønsker å gjøre en forskjell, blant annet faglærere i praktisk-estetiske fag og en miljølærer i 75 prosent stilling. Vi er inkluderende og har flotte uteområder i nær tilknytning til marka. Vi er også engasjert i et Erasmus+ prosjekt med fokus på fagfornyelsen (ansattmobiliteter). Skolen skal rehabiliteres og bygges på; den blir kjempefin!

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker lærere som er trygge, rause og modige. Og som dessuten har kompetanse til å undervise fra 1.-7. trinn.  Vi søker dyktige klasseledere som har god relasjonskompetanse og lyst til å jobbe i et flerkulturelt elevmiljø. Våre lærere må også ha forventninger til- og se elevenes læringspotensiale. De bør ønske å jobbe tverrfaglig og helhetlig, å utnytte mulighetene i revidert læreplanverk. Vi søker også lærere som har spesialpedagogisk kompetanse.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole