Bekkestua

På samme lag.

Fakta

Navn på skolen
Bekkestua ungdomsskole
Navn på rektor
Morten Rondan
Antall elever
470

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Bekkestua skole ligger sentralt plassert på Bekkestua.
Skolen vil etter planen stå klar til skolestart i januar 2022 som Bærums første 10-parallell ungdomsskole. Prosjektet med utvidelse, nybygg og oppgradering er i gang.

Neste skoleår vil ett av trinnene være samlokalisert med Eineåsen i lokalene på Gommerud, mens de to andre vil være på Bærums Verk.
Skolen er preget av en utviklingsorientert og god samarbeidskultur med faglig sterke seksjoner.

Vi har et stabilt personale med god aldersblanding. Inneværende år har skolen et samarbeid med Høyskolen i innlandet knyttet til fagfornyelsen. Neste skoleår vil vi fortsette arbeidet med fagfornyelsen samtidig som vi sammen planlegger organisering og innhold i vår nye skole.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole