Renate Kaupang Sørensen - Foto: Tom Atle Bordevik / Bærum kommune

Hva er stillingen din?

Førstekonsulent i Vann og avløp - Myndighet og Service

Hvor lenge har du jobbet i VADB?

Jobbet her siden 2015.

Hvordan endte du opp her?

Endte opp her etter å ha jobbet i Kommunalteknisk hos Vei og Trafikk noen år, og ønsket nye spennende utfordringer.

Hvordan kan en arbeidsdag se ut for deg og hva motiverer deg mest/liker du best?

Jeg jobber med fakturering, med byggesaker vedr. tilknytning for vann- og avløp, både nybygg, tilbygg, endringer og justeringer av areal på boliger i alle varianter, som da også påvirker de kommunale årsgebyrene. Det jeg liker best med min arbeidshverdag er at man alltid har en god variasjon av ulike byggesaker som krever ulik behandling, og samarbeidet på tvers med andre avdelinger i kommunen. Og så klart å kunne hjelpe innbyggerne i kommunen vår på en best mulig måte!

Funfact om deg selv eller hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker å reise på fritiden.