Drift og beredskap

Avdeling Drift og beredskap har medarbeidere med stort engasjement for VA-faget. Avdelingen har drøyt 40 medarbeider som jobber for at vi skal ha en moderne drift- og beredskapsorganisasjon.

Vi har som mål å være anerkjent og ledende innenfor vann- og avløpssektoren og ønsker medarbeidere som tenker utenfor boksen og som ser muligheter der andre ser begrensninger. Avdelingen har en bred fagsammensetning og høy fagkompetanse som spenner fra fagarbeider til mastergrad. Sammen med en omfattende maskin- og utstyrspark og moderne dataverktøy, er målet av vi drifter og vedlikeholder vann- og avløpsnettet med tilhørende installasjoner slik at innbyggerne tilbys gode tjenester. Klimaendringer med kraftig nedbør og regnflom påvirker også prioriteringene i drift og beredskap og sammen med den daglige driften og beredskapsansvaret, gjør dette at det er stor spennvidde og mange spennende oppgaver i avdelingen.»

Våre medarbeidere

Avdelinger