Gullhaug boliger ute

Ved nye Gullhaug boliger har vernepleiere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere en sjelden sjanse til å være med på å forme tilbudet fra starten.

I januar 2024 åpnet Gullhaug boliger, og de første beboerne flyttet inn. Vi har satt sammen deler av laget og kommet godt i gang med å forme et faglig team. Vi har ikke hatt noen faste regler som sier "slik gjør vi det” eller “nei, det har vi prøvd før”. Nye ideer blir positivt mottatt!

Gullhaug boliger huser 11 unge mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser, hver med individuelle behov for tilrettelagte tjenester. Å bidra til gode og stabile tjenester i denne viktige overgangsfasen i beboernes liv er en unik mulighet. For mange av dem er dette første gang de flytter hjemmefra.

Hos oss har vernepleiere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere en sjelden sjanse til å være med på å forme tilbudet fra starten. Gullhaug er et sted der fagkompetanse står sterkt. Beboernes behov spenner bredt, og det blir en spennende utfordring å håndtere. Spesielt innen kommunikasjon vil det være et stort behov. Alternativ og supplerende kommunikasjon er en nøkkelkompetanse. De som blir en del av teamet, må enten allerede ha denne kompetansen eller være villige til å lære.

Personal som har møte på Gullhaug bolig

Syv beboere har allerede flyttet inn, og fire til vil flytte inn i løpet av høsten 2024. Vi har møbler og annet på plass, og vi jobber med rutiner, maler, fagsystemer og teknologi. Selv om vi har noen fellesrutiner fra tjenestestedet, er alle medarbeidere med på å forme det faglige opplegget ved Gullhaug. De fleste av de nye leilighetene fylles av beboere som flytter hjemmefra for første gang, noe som gir en spesiell dynamikk og utfordring.

Personalrommet på Gullhaug bolig

Avdelingsleder Kaja Storstein og fagutviklingsvernepleier Trine Eriksen setter involvering fra alle medarbeidere høyt. De ønsker et miljø der det er lov å rekke opp hånden i trygg forvisning om at det ikke finnes dumme spørsmål.

Her er det høyt under taket og rom for både humor og alvor i hverdagen. Medarbeidere blir oppfordret til å tørre å prøve og feile, og å lære av det. Det skal være veldig trygt å være ny på Gullhaug, og det skal også være lov å være ny ganske lenge.

Medisinrommet på Gullhaug bolig

Medarbeidere på Gullhaug har en viktig rolle i å skape gode rammer og bidra til at tjenestene utføres systematisk i tråd med den nye veilederen om gode tjenester til utviklingshemmede. Dette er et stort arbeid som allerede er godt i gang ved tjenestestedet Rykkinn/Lommedalen boliger. Alle relevante yrkesgrupper samarbeider for å håndtere både utviklingsmuligheter og utfordringer.

På Gullhaug har man også god støtte gjennom fagnettverksgrupper på tvers av alle boligene i Rykkinn/Lommedalen distrikt. Dette tjenestestedet er kjent for høy trivsel og medarbeidere blir værende lenge.

Medarbeidere ved Gullhaug bolig spiller ludo

Ulik kompetanse gir god omsorg

Kaja og Trine har satt sammen et mangfoldig team med ulike kompetanser for å gi de unge beboerne den beste omsorgen og støtten. La oss se nærmere på de ulike medarbeidertypene:

Den omsorgsfulle: Dette er de erfarne medarbeiderne som har tålmodighet og evnen til å skape et hyggelig miljø rundt seg. De utstråler ro og trygghet, og tar hensyn til både beboernes situasjon og pårørende.

Energibunten: Den lekne og oppdaterte medarbeideren som er kjent med hva ungdom liker og holder på med. De er ikke fremmede for sosiale medier, fysisk aktivitet eller å prøve nye ting. Deres energi og entusiasme er verdifullt.

Den faglig engasjerte: Disse medarbeiderne er glødende opptatt av faget sitt og deler gjerne sin kunnskap med andre. De bidrar til å heve kvaliteten på tjenestene og er en ressurs for hele teamet.

Natt-helten: De som trives med å være våkne om natten, tar ansvar og håndterer uventede hendelser. Uten dyktige nattevakter kan ikke driften gå smidig.

Vi ønsker flere med på laget vårt for å gi gode tjenester etter vedtak, skape gode relasjoner og trygge rammer for beboere. 

For mer informasjon om utlysninger på Gullhaug, ta kontakt med avdelingsleder Kaja Storstein på telefonnummer 9171 3703 eller tjenesteleder Kaja Frøystein på telefonnummer 9178 6576.