Bærum kommune har eier- og interesseposisjoner i flere selskaper, og har dermed behov for å oppnevne styremedlemmer til selskapene.

I den sammenheng har kommunen opprettet et styrekandidatregister. Hensikten med styrekandidatregisteret er:

  • Ha tilgang til aktuelle kandidater som tilbyr seg til styreverv
  • Oversikt over styrekandidatenes erfaring og kompetanse

Ved sammensetting av et styret fastsetter Bærum kommunes eierskapsmelding at styret som kollegium skal ha en komplementær sammensetting av ulik erfaring og kompetanse. Bærum kommunens eierskapsmelding del 1  Eierskapsmelding - del 1 og del 2 Eierskapsmelding - del 2

I arbeidet med å få frem aktuelle styrekandidater vil Bærum kommune gjøre søk både i og utenfor styrekandidatregisteret. Registrering i styrekandidatregisteret er frivillig, og Bærum kommune forplikter seg ikke til kun å gjøre søk i styrekandidatregisteret.

Kandidater som registrerer seg i kommunens styrkandidatregister gir samtidig samtykke til at personinformasjon (Navn, alder, adresse) kan offentligjøres som del av informasjon om styrekandidatregisteret..

Bærum kommune oppnevner styremedlemmer til blant annet følgende selskapene:

 

Selskap hjemmeside Eierstrategi
Asker og Bærum Brann og Redning IKS Lenke til ABBR Skal utarbeides
Asker og Bærum Vann IKS Lenke til ABV Eierstrategi for ABV IKS
Arba AS Lenke til ARBA AS Eierstrategi for Arba AS
Bærum kommunale eiendomsselskap AS   Eierstrategi for Bærum kommunale eiendomsselskap
Centro Asistencial Noruego SLU Lenke til CAN i Altea Eierstrategi for CAN
VEAS (under omdanning til AS) Lenke til VEAS Skal utarbeides
Bærum kommunale pensjonskasse Lenke til BKP Vedtekter for BKP
Flytårnet Fornebu AS (fra 1.9.2020)   Eierstrategi for Flytårnet

Styrekandidatregisteret er opprettet i rekrutteringssystemet Webcruiter. Følgende lenker henviser til henholdsvis informasjonsnotatet om ordningen og til en beskriver rutinene ved registrering av cv.

Informasjonsnotat

Rutinebeskrivelse