Egne faktagrunnlag utarbeidet i forbindelse med planarbeid.

Kommunen utarbeider egne kunnskapsgrunnlag som utgjør et overordnet faktagrunnlag for Bærum kommune sin planstrategi og for kommunens planleggingsarbeid. Informasjonen som for øvrig ligger på portalen «Bærum i tall» kan også være et utgangspunkt for offentlig eller privat planlegging.