Årlig så utarbeides det en analyse som gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata, sammenlignet med andre.

Analysen omfatter følgende områder (klikk for å få opp analysen pr. område):