Er du bekymret for et barn?

Ring – du kan gjøre en forskjell.

– Det er vårt felles ansvar å si ifra om vi tror et barn er utsatt for vold eller omsorgssvikt, sier barnevernsjef Mari Hagve.

Mari Hagve, barnevernsjef. Foto: Frode Menes
Mari Hagve, barnevernsjef. Foto: Frode Menes

– Om du er urolig for omsorgen til et barn, kan du ringe og snakke med oss. At du bryr deg, kan utgjøre en viktig forskjell for barnet. Barneverntjenesten er tilgjengelig hele døgnet, sier Hagve.

Få hjelp til å vurdere situasjonen

– Når man ringer, får man satt ord på egen uro for barnet. Vi kan hjelpe til med å konkretisere hva som er bekymringen, sier Hagve.

− Fagpersonen du møter i telefonen vurderer om dette er et barn som kan trenge hjelp fra barnevernet. Om man ønsker, kan man drøfte bekymring for barnet anonymt. Barnevernet har også god oversikt over andre hjelpetilbud i kommunen.

Selv om du bare er urolig for omsorgen til et barn, kan du ringe og snakke med oss. At du bryr deg, kan utgjøre en viktig forskjell for barnet.

Forebygging gir færre omsorgsovertakelser

Barneverntjenesten vil alltid prøve å hjelpe familien og foreldrene i hjemmet først. Hagve understreker at for de aller fleste barn er det best å bo hjemme med foreldrene.

– Hvis vi kommer tidlig inn er det lettere å gi god og forebyggende hjelp til familien før problemene blir for store. Derfor er det så viktig at du bryr deg og tar kontakt med barneverntjenesten når du er bekymret for et barn, understreker Hagve.

− Fint å snakke med en fagperson

Vera Sandvoll, styrer i Kolsås barnehage.  Foto: Ragnhild I. Hoem
Vera Sandvoll, styrer i Kolsås barnehage. Foto: Ragnhild I. Hoem

− Det er en trygghet i å få snakke med en fagperson når vi er bekymret for et barn i barnehagen sier Vera Sandvoll, styrer i Kolsås barnehage.

Familier kan i perioder streve på en måte som påvirker samspillet med barnet. Det er ikke alltid barnevernet skal inn, men de kan være med og drøfte saken og finne gode løsninger.

Hun forteller at barnehagen har god erfaring med å ta en telefon til barneverntjenesten hvis de er bekymret for et barn eller en familie.

– Hvorfor er det nyttig å drøfte en sak med barnevernet?

– Barnevernet hjelper oss å finne sakens kjerne, og hva bekymringen egentlig gjelder. Da er det lettere å finne ut om det er noe barnehagen og foreldrene kan jobbe med sammen, eller om vi skal sende en bekymringsmelding til barnevernet, sier Sandvoll.

Viktig å finne gode løsninger for barnet

— Familier kan i perioder streve på en måte som påvirker samspillet med barnet. Det er ikke alltid barnevernet skal inn, men de kan være med og drøfte saken og finne gode løsninger, sier Sandvoll.

— Barnevernet kan veilede oss i hvilken hjelp som kan være mest aktuell for barnet og familien, enten innenfor barnevernet eller i et av de andre tilbudene Bærum kommune har til familier som er sårbare.

Er du bekymret for et barn?

Tlf. 67 50 47 70. Døgnåpen.

 

Her kan du som privatperson melde fra til barnevernet.

Her kan du som offentlig ansatt eller fagperson melde fra til barnevernet.

Ønsker du å være anonym eller ikke har mulighet til å melde elektronisk, kan du laste ned skjema her:

Meld fra til barnevernet - skjema

Skjemaet sendes pr post til: Bærum kommune, Barneverntjenesten, Pb 700, 1304 Sandvika